Kisan Andolan News: کشاورزان بازگشت از مرز سینگو را آغاز کرده اند

[ad_1]

بازگشت کشاورزان به خانه پس از قلعه بیوال و سرخ در دهلی آغاز شد. در حالی که رهبران کشاورزان خود این رویدادها را در روز جمهوری اشتباه می گیرند ، کشاورزان نیز از برپایی رنگ سه رنگ قلعه سرخ بسیار ناامید هستند. بنابراین کشاورزان هاریانا بازگشت از خانه خود را در سه شنبه شب آغاز کردند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید