خدمات اینترنت همراه در دره کشمیر به دلیل اقدام امنیتی با توجه به جشن های روز جمهوری به حالت تعلیق درآمده است

[ad_1]

دفتر خبر ، عمار اوجالا ، جامو
آخرین بروزرسانی در سه شنبه ، 26 ژانویه 2021 09:14 IST

عکس توکن
– عکس: باسیت زرگر

کتاب الکترونیکی عمار اوجالا را بخوانید
هر کجا و هر زمان

* اشتراک سالانه فقط 299 پیشنهاد with با مدت زمان محدود. عجله کن!

اخبار را بشنوید

سرویس اینترنت همراه به مناسبت روز جمهوری به طور موقت در دره کشمیر به حالت تعلیق درآمده است.

سرویس اینترنت همراه به مناسبت روز جمهوری به طور موقت در دره کشمیر به حالت تعلیق درآمده است.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید