این دادخواست برای بازگرداندن نام بنای معبد رام تشکیل شد

[ad_1]

اگرچه ساخت معبد رام در آیودیا هنوز آغاز نشده است ، اما جمع آوری پول غیرقانونی به نام رام آغاز شده است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید