اخبار تصادفات زمینی Cremation Muradnagar حسابرسی شخص ثالث از پنج سال کار توسط شرکت های Ajay Tyagi – Cremation Ghat Incident: “شلاق” دولت توسط Ajay Tyagi ، این شرکت ها از 2015 تا 2020 بررسی می شوند

[ad_1]

حادثه در سوزاندن جنازه مورادناگر

حادثه با سوm جنازه مورادناگر
– عکس: عمار یولا

هنرمند آجی تیاگی

هنرمند آجی تیاگی
– عکس: عمار یولا

هنرمند آجی تیاگی

هنرمند آجی تیاگی
– عکس: عمار یولا

اخبار مربوط به سوزاندن بدن در صورت زلزله

اخبار مربوط به سوزاندن بدن در صورت بروز حوادث زمینی
– عکس: عمار یولا

صحنه ترسناک پس از تصادف

صحنه ترسناک پس از تصادف
– عکس: عمار یولا

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید